www.inis.hr
inis d.o.o > Goljak 27 > Zagreb > Hrvatska
inis coronat opus.
>ljudi
O nama
Ljudi
Osnovni podaci
RaznoDavid Cafuta, direktor, magistar računalnih znanosti. Diplomirao računalne znanosti na Elektrotehničkom Fakultetu u Zagrebu 1988. godine. Magistrirao na istom 1994. godine.


Goran Jemrić, diplomirani inžinjer računalnih znanosti.
Diplomirao računalne znanosti na Elektrotehničkom Fakultetu u Zagrebu 1989. godine.Osim na stalno uposlene djelatnike, Inis se oslanja i na angažman vanjskih suradnika i tvrtki.