www.inis.hr
inis d.o.o > Goljak 27 > Zagreb > Hrvatska
inis coronat opus.
>o nama
O nama
Ljudi
Osnovni podaci
Razno


Inis d.o.o je tvrtka za razvoj, implementaciju i održavanje poslovnih informacijskih sustava korištenjem relacijskih baza podataka (s naglaskom na Oracle bazu podataka).

Naročito ističemo naše stručno znanje na području informacijskih sustava za osiguravajuća društva stečeno kroz 22 godina rada na razvoju i implementaciji informacijskih sustava osiguravajućih društava UNIQA osiguranje d.d., Basler osiguranja Zagreb d.d i Adriatic z.d. , Koper. Uz ekspertno znanje o informatičkoj podršci poslovanju osiguravajućeg društva u svim segmentima, stekli smo i bogato iskustvo u transparentnom i pouzdanom povezivanju informacijskih sustava te pouzdanoj i transparentnoj migraciji podataka kako bi se očuvao kontinuitet poslovanja i u najsloženijim uvjetima.

Naše viđenje informacijskog sustava je - pouzdan, sveobuhvatan, integriran, optimiran i  podređen poslovanju firme i zahtjevima korisnika.

Trenutno smo angažirani na slijedećim poslovima:

- održavanje, razvoj i izgradnja novih podsustava, integralnog informacijskog sustava  UNIQA osiguranje d.d , Zagreb.

- održavanje, razvoj i izgradnja dijelova informacijskog sustava Petrokemije, Kutina

- održavanje i razvoj dijela informacijskog sustava kompleksa Antunović

- ostali poslovi instalacije mrežnih sustavaKratka povijest poslovanja:

- odmah po osnivanju, u veljači 1994. godine, sklopljen je ugovor sa poduzećem  IN2 o razvoju i izgradnji integralnog informacijskog sustava za poslove osiguranja u Osiguranju Zagreb d.d.. Ta suradnja je proizašla iz prethodnog bogatog iskustva djelatnika tvrtke Inis u razvoju informacijskog sustava osiguravajućeg društva Adriatic - Slovenica z.d. iz Kopra, Slovenija. Kao podugovarač, poduzeće Inis je izvelo veliki dio informacijskog sustava Osiguranja Zagreb do siječnja 1999. kada u potpunosti preuzima daljni razvoj i održavanje istog.
2008 godine Basler osiguranje kupuje Osiguranje Zagreb, a INIS učestvuje u uspješnoj integraciji, a kasnije i zamijeni informacijskog sustava Basler osiguranja sa integralnim informacijskim sustavom pri čemu se migriraju svi postojeći podaci u jedan sustav i osigurava kontinuitet poslovanja sa preuzetim portfeljom oba osiguravajuća društva u novonastalom Basler osiguranju Zagreb d.d.

- 2014 godine UNIQA osiguranje d.d. kupuje Basler osiguranje Zagreb i INIS d.o.o integrira informacijski sustav Baslera sa informacijskim sustavom UNIQA u jedinstveni informacijski sustav za front i back office poslovanje osiguravajućeg društva. Tokom 2015 godine INIS d.o.o uspješno integrira module za obradu šteta i ugovaranje osiguranja sCore tvrtke sTech u backoffice informacijski sustav UNIQA d.d. uz transparentu razmjenu podataka između svih podsustava i zaokružen ciklus poslovanja. Razvoj i nadogradnja svih cjelina informacijskog sustava UNIQA d.d. se nastavlja i danas.

- 1994. je započeta suradnja sa poduzećem Petrokemija, Kutina koje je bilo u sastavu poduzeća  Ina d.d. . Suradnja na izgradnji podsustava i održavanju informatičke opreme se nastavlja i danas.

- u travnju 1994. je započeto održavanje i dogradnja informacijskog sustava kompleksa Antunović , te integracija već izvedenih dijelova informacijskog sustava u funkcionalne cjeline. Tokom vremena, informacijski sustav je nadograđivan brojnim novim funkcionalnostima te usklađivan sa promjenama zakonskih propisa. Također su izvedeni i integrirani podsustavi za nove segmente poslovanja poduzeća. Širenjem tvtke Antunović, 2003. godine se napušta postojeći informacijski sustav te se zamjenjuje sa više podsustava pri čemu je Inis bio angažiran na prijenosu i konsolidaciji podataka.

- od 1994. do danas su izvedene mrežne instalacije, isporuke i održavanje opreme u brojnim zagrebačkim poduzećima.

- tvrtku Inis karakterizira kontinuirano poslovanje utemeljeno na pozitivnim načelima poslovnog morala i pravila struke, kako u odnosu prema našim naručiteljima, tako i u odnosima prema dobavljačima i poslovnim partnerima.